Biciklistička staza

Biciklistička staza EuroVelo 6

Na tom projektu radila je organizacija za tehničku pomoć nemačke vlade uz pomoć našeg Ministarstva rada i regionalnog razvoja. Do sada su napravljene mape za celu biciklističku rutu, od ulaska Dunava u Srbiju pa sve do izlaska, a isplanirana je i svetlosna signalizacija. U sledećoj fazi napraviće se studije izvodljivosti, idejni i glavni projekti za asfaltiranje čitave čitave rute koja ide kroz Srbiju. Do 2013. projekat vredan 3,4 miliona evra mogao bi da dobije sredstva za realizaciju, a do 2017. ruta bi trebalo da bude završena.