Lokacije u blizini

Naselje Novi Banovci* *nalazi se na obali Dunava, 12 kilometara uzvodno od Zemuna, nadomak Starih Banovaca. Ima izvanredan geografski položaj jer je smešteno na čvorištu međunarodnih i regionalnih puteva. Pored ovog naselja prolazi autoput E-75 koji predstavlja glavnu vezu Novih Banovaca i Beograda, kao i vezu Novih Banovaca i Novog Sada (60 km). Na svega 3 km od mesta je Batajnica, a na 7 km Stara Pazova.

Kroz Nove Banovce prolazi put koji spaja sva živopisna naselja pored Dunava, od Beograda, preko Sremskih Karlovaca do Novog Sada, te ova naselja na Dunavu, ali i ostala sela, imaju sjajne potencijale za izgradnju marina, plaža, terena za golf, ali i za lov i ribolov. Regionalnim putem se vrlo brzo stiže do autoputa Beograd-Zagreb što Nove Banovce čini mestom idealnim za razvoj tranzitnog turizma.

Kroz naselje prolazi regionalni put koji povezje Banovce sa Batajnicom, Zemunom, Beogradom i Surčinom, kao i regionalni put koji Banovce povezuje sa podunavskim selima Belegišom, Surdukom, Novim i Starim Slankamenom, Krčedinom i Beškom, a potom sa Sremskim Karlovcima i Novim Sadom. Takođe postoje i regionalni putevi Banovci-Nova Pazova-Šimanovci i Banovci-Stara Pazova-Inđija-Golubinci-Ruma-Sremska Mitrovica.

Područje na kojem se nalaze Novi Banovci naseljavano je još od davnina o čemu svedoči rimsko arheološko nalazište Burgena u centru naselja.

Ova destinacija je kroz istoriju predstavljala raskrsnicu Istoka i Zapada, te i danas u centru postoji kuća pod nazivom „Janeskina kafana“ koja je u tursko vreme služila kao konačište za sve vojnike i trgovce koji su putovali za Istanbul i Beč.